Kompatybilność elektromagnetyczna – EMC

Kompatybilność elektromagnetyczna – EMC (ang. electro-magnetic compatybility), jest to szerokie zagadnienie dotyczące wpływu fal elektromagnetycznych na pracę urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Kwestia EMC odgrywa szczególną rolę w komunikacji pomiędzy różnymi urządzeniami w sieciach przemysłowych, np PROFIBUS i PROFINET. Zakłócenia pochodzące z różnych źródeł mogą mieć wpływ na pojawiające się błędy logiczne przesyłanych komunikatów.

Sprawdź ofertę Indu-Sol na rozwiązania pomiarowe pomagające w znalezieniu błędów związanych z niepoprawną kompatybilnością elektromagnetyczną.

EMCHECK MWMZ II

Cęgi pomiarowe służące do pomiaru impedancji. Sprawdź skuteczność ekranowania przewodów komunikacyjnych. Cęgi wykrywają obecność pętli czyli poprawność zarobienia wtyczki oraz wartość impedancji ekranu.

Sprawdź w sklepie

EMCHECK LSMZ I

Cęgi przeznaczone do pomiary prądów upływu oraz prądów płynących przez ekranowanie kabla.

Sprawdź w sklepie

EMCHECK ISMZ I

Cęgi pomiarowe służące do pomiaru prądów upływowych, prądów płynących w ekranowaniu kabla oraz prądów indukowanych w przewodzie. Urządzenie posiada zintegrowaną pamięć do zapisywania pomiarów.

Sprawdź w sklepie

EMV-INSPEKTOR V2

Ciągły pomiar najważniejszych parametrów wpływających na kompatybilność elektromagnetyczną EMC. Pomiary prądów upływowych, prądów płynących przez ekranowanie kabla oraz prądów indukowanych w przewodzie. Równoległa inspekcja wielu kabli.

Sprawdź w sklepie

ZESTAW POMIAROWY EMCHECK

Poprawne wykonane uziemienie sieci służy nie tylko bezpieczeństwu ludzi, ale również przyczynia się do poprawnej pracy urządzeń znajdujących się w tej sieci. Dzięki zestawowi masz wszystkie niezbędne narzędzia do sprawdzania jakości instalacji sieci i zgodności EMC.

Sprawdź w sklepie