Audyty Profinet

Audyty Profinet

Sprawdź jakość komunikacji Profinet dla nowej maszyny lub oceń działający proces. Audyt określa wszystkie parametry świadczące o jakości komunikacji. Zdecydowana większość problemów w sieciach Profinet występuje w warstwie logicznej komunikacji. Analiza sieci wymaga specjalistycznych narzędzi diagnostycznych oraz wiedzy. Czy budując lub odbierając nową maszynę, zastanawiasz się nad stabilnością komunikacji? Przestoje, awarie i zatrzymania procesu są często konsekwencją zaniedbań podczas projektowania sieci, pogarszających się parametrów lub starzenia urządzeń elektronicznych. Działaj z pełną świadomością i predykcją.

Wynikiem audytu jest szczegółowy raport świadczący o kondycji i stabilności komunikacji Profinet. Poznaj swoją sieć, jej problemy i wymagania, aktualną topologię i wszystkie parametry jakościowe.

Przeprowadzenie audytu sieci jest
wskazane w następujących przypadkach:

  • Potrzebujesz niezależnej i fachowej ekspertyzy dla nowej lub zmodernizowanej instalacji
  • Chcesz sprawdzić kondycje sieci w celu podjęcia działań prewencyjnych