Audyty Profibus

Audyty Profibus

Sprawdź i oceń jakość komunikacji dla sieci Profibus DP. Audyt pozwala określić wszystkie parametry jakościowe zarówno dla warstwy logicznej jak i fizycznej komunikacji. Nieprawidłowo używany standard RS-485 determinuje wiele błędów, których przyczynami mogą być: zła topologia, brak terminacji, degradacja urządzeń i wiele innych. Zdecydowana większość problemów z sieciami Profibus ma swoje podłoże w warstwie fizycznej komunikacji. Prawidłowa ocena jakości komunikacji wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu oraz nierzadko wiedzy i doświadczenia. Czy odbierając lub budując nową maszynę zastanawiasz się nad stabilnością komunikacji? Chcesz sprawdzić stan sieci dla działającej już instalacji w celach prewencyjnych? Często pojedyncze problemy z siecią nie prowadzą do natychmiastowego zatrzymania, powodują jednak obniżenie jakości komunikacji co ma znaczący wpływ na stabilność sieci.

Wynikiem audytu jest szczegółowy raport o stanie sieci na podstawie którego wprowadzisz odpowiednie działania profilaktyczne.

Przeprowadzenie audytu sieci jest
wskazane w następujących przypadkach:

  • Potrzebujesz niezależnej i fachowej ekspertyzy dla nowej lub zmodernizowanej instalacji
  • Chcesz sprawdzić kondycje sieci w celu podjęcia działań prewencyjnych